Noticias:

NÚM. DE REG.

1.755-ESP

Antiinflamatorio

Fluvex 50 mg/ml Solución Inyectable para Bovino, Porcino y Equino

Solución inyectable

Fluvex 50 mg/ml Solución Inyectable para Bovino, Porcino y Equino
COMPOSICIÓN

Flunixino (meglumina)

5%

FORMA FARMACEÚTICA

Solución inyectable

PRESENTACIÓN

100 ml
250 ml

ESPECIES DE DESTINO

Porcino / Bovino / Equino

DOSIS

Bovino: 2 ml./ 45 kpv día
Porcino: 2 ml./ 45 kpv día
Equino: 1 ml./ 45 kpv día

TIEMPO DE ESPERA

Carne:
Bovino: 4 días
Porcino: 28 días
Equinos: 4 días
Leche: 1 día (24 h)

Banner1 Albendex Endoex
Banner2 Hidro Rex Vital
Banner3 Colmyc-C