Noticias:

NÚM. DE REG.

7.125

Nutricional-Metabólico

Cal-Neo P

Solución inyectable

Cal-Neo P
COMPOSICIÓN

Gluconato cálcico

15%

Glicerofosfato sódico

4%

Gluconato magnésico

1%

FORMA FARMACEÚTICA

Solución inyectable

PRESENTACIÓN

500 ml

ESPECIES DE DESTINO

Porcino / Bovino / Ovino / Caprino / Equino

DOSIS

Bovino y equino: 250 - 500 ml./animal
Ovino y caprino: 25 - 50 ml/ animal
Porcino: 30 - 50 ml/ animal

TIEMPO DE ESPERA

No precisa

Banner1 Albendex Endoex
Banner2 Hidro Rex Vital
Banner3 Colmyc-C