Noticias:

NÚM. DE REG.

0858-ESP

Antibiótico

Nemutin PS

  • Aves
  • Porcinos

Polvo soluble

Nemutin PS
COMPOSICIÓN

Tiamulina Hidrógeno Fumarato

24,7%

FORMA FARMACEÚTICA

Polvo soluble

PRESENTACIÓN

405 g
1 kg

ESPECIES DE DESTINO

Aves / Porcinos

DOSIS

Porcino: 0,4 g./ litro, 3- 5 días
Aves: 0,24 g./ litro, 3 - 5 días

ENFERMEDADES
  • Enfermedad Respiratoria Crónica (E.R.C.)
  • Disenteria porcina
  • Micoplasmosis
TIEMPO DE ESPERA

Carne:
Porcino: 10 d.
Aves: 5 d.

Banner1 Albendex Endoex
Banner2 Hidro Rex Vital
Banner3 Colmyc-C